ОСТАВЕТЕ КАТАРАКТАТА В МИНАЛОТО И СЕ НАСЛАДЕТЕ ПЪЛНОЦЕННО НА ВАЖНИТЕ НЕЩА ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО* С AcrySof® IQ Vivity® ВОЛ1-3

Ако зрението Ви е замъглено от катаракта, изберете леща, която да Ви даде нов поглед към света! Научете повече за AcrySof® IQ Vivity®ВОЛ, която осигурява по-голям обхват на зрение от стандартната монофокална леща и намалява значително нуждата от носене на очила.1,2

ПРЕОТКРИЙТЕ ЯСНОТАТА

Катарактата не трябва да Ви ограничава от нещата, които обичате! Говорете с Вашия хирург за AcrySof ® IQ Vivity® ВОЛ, с която  можете да виждате както надалече, така и на ръка разстояние, а също да имате функционално зрение наблизо с минимални зрителни смущения.2

В КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ, ПАЦИЕНТИ БЯХА ПОПИТАНИ ЗА ЗРЕНИЕТО СИ С AcrySof® IQ Vivity® ВОЛ, 6 МЕСЕЦА СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА

94% от пациентите с AcrySof IQ Vivity® съобщават за добро или много добро зрение надалече без очила при добра осветеност 2,*,+

92% от пациентите с AcrySof IQ Vivity® съобщават за добро или много добро зрение на разстояние една ръка без очила при добра осветеност.1,3, +, ‡

78% съобщават , че не изпитват притеснителни отблясъци.2‡

* Резултатите са от проспективно, рандомизирано, с паралелни групи, мултицентрово, двойно-сляпо проучване, включващо 107 участници с имплантирана ВОЛ AcrySof IQ Vivity® на двете очи и 113 с ВОЛ AcrySof® IQ с 6-месечно проследяване. Докладваните резултати от пациентите, са оценени субективно по въпросника IOLSAT.

+ На пациентите е зададен въпроса: Колко добре виждахте без да се налага да носите очила през последните 7 дни? Пациентите, които съобщават, че не използват очила поне част от времето, бяха помолени да оценят качеството си на зрение n = 96.

‡ Оценено с помощта на въпросник QUVID.

В КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ 106 ПАЦИЕНТИ БЯХА ПОПИТАНИ ЗА ОПИТА ИМ С AcrySof® IQ Vivity® ВОЛ:

90% са доволни* от резултатите си и биха имплантирали вътреочната леща отново.1,+,‡

93% биха препоръчали вътреочната леща на член на семейството или приятел.1,‡

Какво споделят известни български офталмохирурзи за вътреочната леща Vivity®.

* В отговор на въпроса, зададен 6 месеца след операцията: „През последните 7 дни, колко доволни бяхте от зрението си?“

+ Резултатите са от проспективно, рандомизирано, с паралелни групи, мултицентрово, двойно-сляпо проучване, включващо 107 участници с имплантирана ВОЛ AcrySof IQ Vivity® на двете очи и 113 с ВОЛ AcrySof® IQ с 6-месечно проследяване. Докладваните резултати от пациентите, са оценени субективно по въпросника IOLSAT.

‡ Оценено с помощта на въпросник QUVID.

РЕФЕРЕНЦИИ:

  1. Alcon Data on File, 2019.
  2. AcrySof® IQ Vivity™ Extended Vision IOL Directions For Use.

Присъединете се към нарастващия брой пациенти с катаракта, които се наслаждават на нов поглед към света.