Политика за поверителност на лични данни

В сила от: май 2022

„Бикомед“ ООД, оторизиран представител на Алкон, като администратор на лични данни отговаря за обработването на Вашата лична информация на настоящия уебсайт

Моля, прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност на личните данни, която описва начина, по който събираме информация за лица, посещаващи уебсайта („Лични данни“), как съхраняваме и използваме Личните данни и как спазваме Вашите права на поверителност.

Можем периодично да променяме или актуализираме тази Политика за поверителност на личните данни, като публикуваме нова политика за поверителност на настоящия уебсайт.

Какви лични данни обработваме и с каква цел?

Повечето от нашите услуги не изискват никаква форма на регистрация, което Ви позволява да посетите нашия сайт, без да ни дадени информация за себе си. Въпреки това, някои услуги може да изискват да ни представите доброволно Лични данни, които може да включват информация като име, дата на раждане, имейл адрес или телефонен номер.

Лични данни, използвани за анализ на ползването на уебсайта:

Можем също така да събираме и обработваме информация за Вашето посещение на този уебсайт, като например кои страници посещавате, от кой уебсайт сте дошли, какви търсения извършвате. Тази информация може да ни е полезна за подобряване на съдържанието на сайта и за съставяне на обобщена статистика за хората, които използват нашия сайт, необходима за нашите вътрешни статистически данни за употреба и пазарни проучвания. За тази цел е възможно да инсталираме „бисквитки“, които откриват името на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, Вашата операционна система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитката“ е малка част от информацията, която се изпраща до Вашия браузър и се съхранява на твърдия диск на Вашия компютър. Бисквитките не увреждат компютъра. Можете да настроите браузъра си да Ви известява, когато получите „бисквитка“, това ще Ви позволи да решите дали искате да го приемете или не. Можете също така да откажете „бисквитките“ напълно. Ако обаче не приемете нашите „бисквитки“, има вероятност някои от функциите на нашия уебсайт да бъдат ограничени за Вас.

Понякога ние и външни доставчици на рекламни и други услуги, може да използваме интернет тагове (известни също като тагове за действие, еднопикселови GIF-изображения, празни GIF-изображения, невидими GIF-изображения и GIF-изображения 1-на-1) и „бисквитки“ на този сайт и да внедрим тези тагове/бисквитки чрез рекламен партньор или партньор за уеб-анализ, който може да се намира и да съхранява съответната информация (в това число Вашия IP адрес) в чужда държава. Тези тагове и „бисквитки“ се поставят както в онлайн реклами, които довеждат потребителите в този сайт, така и на различни страници на сайта. Използваме тази технология за измерване на отговорите на посетителите на нашите сайтове и ефективността на рекламните кампании (в това число колко често дадена страница се отваря и коя информация се проверява), както и за да оценим как използвате сайта. Наши рекламни партньори или партньори за уеб-анализ може да събират данни за посетителите на нашия и други сайтове благодарение на тези интернет тагове и „бисквитки“, може да изготвят доклади за дейността на уебсайта и да предоставят допълнителни услуги, свързани с употребата на уебсайта и интернет. Те може да предоставят информация на други страни, ако има законово изискване за това или ако наемат такива за обработка на информация от тяхно име. Ако искате повече информация за уеб-тагове и бисквитки, моля посетете уебсайта на Network Advertising Initiative https://www.networkadvertising.org.

Може да използваме Вашите данни за наши търговски цели, включително одити, мониторинг и предотвратяване на измами, нарушения и други потенциални злоупотреби с представяните от нас продукти.

Също така, можем да използваме Вашите лични данни:

  • ако сме длъжни съгласно действащите закони, искания от публични или държавни органи (в това число съдебна заповед, призовка или правителствено постановление), дори извън Вашата държава на пребиваване;
  • ако трябва да приложим нашите условия;
  • когато вярваме добросъвестно, че използването на лични данни е необходимо за защита на законните права, сигурността или целостта на този уебсайт;
  • за да защитим Вашата безопасност или безопасността на другите;
  • като част от всяко наказателно или друго правно разследване или производство във Вашата или други държави; или
  • до степента, която е разумно необходима за предприемане, продължаване на преговорите или сключване на дружествена или търговска сделка.

 

Кога и на кого разкриваме Вашата информация?

Можем да прехвърляме Лични данни на трети лица, които действат от наше име, за допълнително обработване в съответствие с целите, за които първоначално са били събрани данните или друг вид законно обработване, като например предоставяне на услуги, оценяване на ефективността на настоящия уебсайт, маркетинг, реклама, управление на данни или техническа поддръжка.

Тези трети лица имат договор с нас за ползване на личните данни само за договорената цел, а не с цел продажба на лични данни на трети страни, нито разкриване на трети страни, освен на разрешените от нас, съгласно закона, или както е посочено в настоящата Политика за поверителност на лични данни.

 

Можем да разкриваме Вашите лични данни на трети страни в случай че търговската дейност или част от нея, заедно с клиентските данни, свързани с това, е продадена, преотстъпена или прехвърлена, като в този случай ние изискваме от купувача или приобретателя да третира личните данни съгласно настоящото Политика за поверителност.

Също така, ние можем да разкрием Вашите лични данни на трета страна, ако сме задължени поради приложим закон, искания от публични и държавни органи (включително съдебна заповед, призовка или правителствено постановление), дори извън Вашата държава на пребиваване; ако трябва да приложим нашите условия; когато считаме добросъвестно, че оповестяването е необходимо за защита на законните права, сигурността или целостта на настоящия уебсайт; за да защитим Вашата безопасност или безопасността на други; като част от наказателно или друго съдебно разследване или производство във Вашата страна или в други страни; или на трети страни, консултанти и други юридически лица до степента, необходима за развитието или продължаването на преговорите или сключването на дружествена или търговска сделка.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние използваме подходящи технически, административни и физически предпазни мерки за защита на информацията, събрана чрез настоящия уебсайт. За съжаление никоя организация не може да гарантира абсолютната сигурност на информацията, особено информацията, предавана по интернет.

Какво правим с информация от лица на възраст под 15 години?

Нашият уебсайт не е ориентиран към деца. Ние съзнателно не събираме лични данни от деца на възраст под 15 години.

Колко дълго съхраняваме личните данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова, колкото е необходимо, за да изпълним целта, за която са били събрани, или за да спазим законовите или регулаторните изисквания.

Свържете се с нас

 

Ако искате да се свържете с нас относно това как използваме Вашите лични данни или искате да упражните правата си за поверителност на данните, моля, изпратете ни имейл на cataracta.bg@gmail.com 

За да ни помогнете да Ви отговорим по най-ефикасен начин, моля, предоставете следната информация:

  • Име на съответния уебсайт
  • Вашите отношения и взаимодействие с нас
  • Описание на информацията, която искате да получите от нас

 

Бисквитки

 

Какво е “бисквитка”?

“Бисквитките” са малки текстови файлове, които се изпращат на Вашия компютър, когато посещавате някой уебсайт.

Директивата на ЕС 2009/136/ЕО гласи, че можем да съхраняваме “бисквитки” на Вашия компютър, ако те са от съществено значение за работата на този сайт, но за всички останали случаи се нуждаем от Вашето разрешение за това.

Сайтa използва второстепенни бисквитки. Това не е с цел проследяване или идентифициране на отделни потребители, а с цел да получим полезни знания за това как се използва сайта, за да можем да продължаваме да го подобряваме за нашите потребители. Без знанието, което получаваме от системите, които използват тези „бисквитки“, ние не бихме могли да предоставим услугата, която извършваме.

 

Видовете „бисквитки“, които използваме

Ако решите да зададете език, размер на шрифта или конкретна версия на сайта (напр. висококонтрастен), използваме „бисквитки за персонализиране на потребителския интерфейс“. След като сте ги задали, не е необходимо да указвате предпочитанията си отново при друго посещение на сайта.

Ако използвате части от сайта, които изискват регистрация за достъп до съдържание, ние ще поставим „бисквитка за удостоверяване“ на Вашия компютър. Това Ви позволява да напуснете и да се върнете в тези части на сайта, без да удостоверявате повторно.

Ако на Вашия компютър е инсталиран Adobe Flash (на повечето компютри е инсталиран) и използвате видеоплейъри, ние съхраняваме „флаш бисквитки“ на Вашия компютър. Тези бисквитки се използват за съхраняване на данни, необходими за възпроизвеждане на видео или аудио съдържание и съхраняване на предпочитанията на потребителя.

Ние от Бикомед бихме искали да разберем как посетителите използват нашия уебсайт посредством услугите за уеб-анализ. Те отчитат броя на посетителите и ни дават информация за поведението на посетителите като цяло – идентифицират ключовите думи в търсачката, които водят потребителя към сайта, обичайната продължителност на престой в сайта или средния брой страници, които потребителят разглежда. За целта поставяме на Вашия компютър „бисквитка за анализ на първата страна“.

Също така, използваме услуги като Google Analytics, за да проследяваме статистиките в мрежата. В този случай Google ще постави „бисквитка на трети страни“ на Вашия компютър.

 

Как да контролираме „бисквитките“

Ако не искате да получавате „бисквитки“, можете да промените настройките на Вашия браузър да Ви уведомява когато Ви се изпращат „бисквитки“ или изцяло да откажете „бисквитките“. Можете също да изтриете „бисквитките“, които вече са поставени.

Ако искате да ограничите или блокирате „бисквитките“ на уеб браузъра, които са зададени на Вашето устройство, можете да направите това чрез настройките на браузъра си; функцията за помощ във Вашия браузър ще Ви каже как. Друга възможност е да посетите www.aboutcookies.org (връзката е външна), където има изчерпателна информация за това как да направите това на голямо разнообразие от настолни браузъри.